Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

Khám bệnh cấp thuốc miễn phí chào mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955 - 27/02/201...
Hội thảo công tác khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế năm 2019
Hội thảo công tác khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế năm 2019

Hội thảo công tác khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế năm 2019 nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh song vẫn bảo toàn quỹ khám chữa bệnh...

Triển khai sử dụng Vắc xin ComBE Five trong dự án tiêm chủng mở rộng
Triển khai sử dụng Vắc xin ComBE Five trong dự án tiêm chủng mở rộng

Huyện Tân Phước triển khai sử dụng Vắc xin ComBE Five trong dự án tiêm chủng mở rộn...

Xem thêm >>

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

THƯ MỜI HỌP THƯ MỜI HỌP

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Nghị định 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022
 Nghị định số 83/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
 Về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ
 Về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại
 Thông tư số 56/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính và Công văn số 3420/STC- QLNS của Sở Tài chính.

Bản đồ Bản đồ

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 296
  Tổng lượt truy cập: 587570