Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện Tân Phước tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung tâm Y tế (nhiệm kỳ 2020 -2025)
- Lượt xem: 26

        Ngày 31/5/2023, Đảng ủy Trung tâm Y tế Tân Phước đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung tâm Y tế (nhiệm kỳ 2020 -2025). Đồng chí Trần Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Trung tâm Y tế chủ trì Hội nghị.

        Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Thanh Dũ – Huyện ủy viên – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Đặng Văn Chức – Chánh Văn phòng Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Chí Cường – Phó Chủ nhiệm UBKT huyện ủy cùng các đồng chí trong Ủy viên BCH đảng bộ, các đồng chí Chi ủy của các Chi bộ trực thuộc, BCH Công đoàn cơ sở, BCH Chi đoàn TNCSHCM.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

         Tại Hội nghị các đại biểu được nghe đồng chí Mai Thanh Trung Phó bí thư Đảng bộ thông qua Báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung tâm Y tế lần thứ VIIII và phương hướng, nhiệm vụ đến cuối nhiệm kỳ 2020 – 2025. Báo cáo khẳng định, trong nửa nhiệm kỳ qua Đảng bộ TTYT đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được kết quả khả quan: Xây dựng Đảng bộ từ hoàn thành tốt đến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên 95% đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 15-20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trên 98% đảng viên trong Đảng bộ tham gia học nghị quyết và học tập các chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh,…

Ảnh: Đông chí Mai Thanh Trung – Phó BT Đảng ủy,thông qua báo cáo tại hội nghị

         Công tác phát triển đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng luôn được Đảng uỷ quan tâm. Trong kỳ sinh hoạt chi bộ đồng chí được phân công theo dõi quần chúng ưu tú phải báo cáo với chi bộ về tiến độ rèn luyện để giới thiệu cho Đảng ủy xem xét; đây là nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện của tất cả đảng viên ở các chi bộ.

         Trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng: Đảng ủy xây dựng quy chế làm việc cụ thể và cụ thể hóa bằng các Nghị quyết hàng năm để từng đảng ủy viên trong Đảng ủy biết rõ nhiệm vụ; Bên cạnh đó, các Chi bộ trực thuộc cũng xây dựng quy chế làm việc riêng thông qua phê duyệt của Ban Chấp hành Đảng bộ.

       Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng: Thực hiện Chương trình kiểm tra toàn khóa, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát hàng năm có những chuyển biến rõ nét cả trong nhận thức và hành động, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên, có tác dụng ngăn chặn, hạn chế sai phạm của cán bộ, đảng viên.

        Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng viên, viên chức và người lao động.

        Trong công tác dân chủ ở cơ sở: Tích cực thực hiện tốt công tác dân chủ cơ sở, tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức hàng năm; Công khai minh bạch các khoản thu, chi của đơn vị, công tác qui hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bố trí khoa, phòng, chế độ chính sách theo Chỉ thị số 30-CT/TW và Nghị định số 04-NĐ/CP: có thực hiện: Hàng năm trong Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động đều có thực hiện công khai các nội dung trên.

        Công tác Dân vận của Đảng đã đạt được nhiều kết quả, cơ bản đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Tập trung chỉ đạo các đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình công tác, chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên; làm tốt công tác an sinh xã hội.

        Nhìn chung phần lớn các chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội đã đề ra cơ bản thực hiện đạt kết quả theo tiến độ. Bên cạnh đó còn một số chỉ tiêu chưa thực hiện được do yếu tố khách quan Đảng ủy đã phấn đấu để hoàn thành ở cuối nhiệm kỳ.

Ảnh: Đồng chí Phan Thanh Dũ – Huyện ủy viên – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phát biểu chỉ đạo của tại Hội nghị

        Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Phan Thanh Dũ – Huyện ủy viên – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khẳng định: Thời gian qua, Đảng bộ Trung tâm Y tế đã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tăng cường sự đoàn kết nội bộ, thống nhất trong Đảng; nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

       Đồng chí Phan Thanh Dũ đề nghị, trong thời gian tới, Đảng ủy Trung tâm Y tế tiếp tục lãnh đạo xác định các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung tâm Y tế lần lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao hàng năm. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị cho đảng viên, viên chức và người lao động; tiếp tục thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của BCH TW Đảng, Tỉnh ủy, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đơn vị. Trong chuyên môn chú trọng công tác cán bộ, thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ y tế đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện. Vấn đề quan trọng là thực hiện công tác chuyển đổi số trong y tế, triển khai và thực hiện tốt việc tiếp nhận khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân có gắn chíp điện tử và ứng dụng VNeID.

Phạm Thành Được

 

Thông báo Thông báo

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Tăng cường tuyên truyền, phổ biến việc nghiêm cấm sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông
 Truyền thông triển khai hoạt động Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển”
 Luật khám chữa bệnh
 Luật thực hiện dân chủ cơ sở
 Hưởng ứng ngày thế giới phòng chống bệnh tim mạch

Bản đồ Bản đồ

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 33
  Tổng lượt truy cập: 655559