Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin - Danh mục Danh sách tin - Danh mục

Đại hội Chi bộ Ngoại trú
Đại hội Chi bộ Ngoại trú

​Chi bộ Ngoại trú trực thuộc Đảng bộ Trung tâm Y tế Tân Phước tổ chức Đại Hội Chi Bộ lần thứ IV nhiệm kỳ (2020 – 2022)...

Đại hội Chi bộ Phụ Sản – Dân số
Đại hội Chi bộ Phụ Sản – Dân số

​Chi bộ Phụ Sản – Dân số trực thuộc Đảng bộ Trung tâm Y tế Tân Phước tổ chức Đại Hội Chi bộ lần thứ IV nhiệm kỳ (2020 – 2022)...

Đại hội Chi bộ Nội trú
Đại hội Chi bộ Nội trú

Chi bộ Nội trú trực thuộc Đảng bộ Trung tâm Y tế Tân Phước tổ chức Đại Hội Chi Bộ lần thứ IV nhiệm kỳ (2020 – 2022)....

Đại hội Chi bộ Kế hoạch tổng hợp – Dược
Đại hội Chi bộ Kế hoạch tổng hợp – Dược

​Chi bộ Kế hoạch tổng hợp – Dược trực thuộc Đảng bộ Trung tâm Y tế Tân Phước tổ chức Đại Hội Chi Bộ lần thứ IV nhiệm kỳ (2020 – 2022)...

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

THƯ MỜI HỌP THƯ MỜI HỌP

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Tăng cường tuyên truyền, phổ biến việc nghiêm cấm sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông
 Truyền thông triển khai hoạt động Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển”
 Luật khám chữa bệnh
 Luật thực hiện dân chủ cơ sở
 Hưởng ứng ngày thế giới phòng chống bệnh tim mạch

Bản đồ Bản đồ

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 33
  Tổng lượt truy cập: 655559